Người dân sẽ bị phạt tiền, phạt tù nếu phạm 16 hành vi phòng chống Covid sau đây