Firefox đang thử nghiệm ý tưởng về chủ đề màu sắc cho trình duyệt của mình

Tính năng lựa chọn nhiều màu sắc

 

 

Một số tính năng mới cũng như giao diện của trình duyệt đã được thiết kế lại và triển khai thực hiện. Trình duyệt máy tính để bàn Firefox của Mozilla Corp đang cung cấp cách tiếp cận người dùng có giới hạn thời gian đối với chủ đề màu sắc

 

Tính năng thử nghiệm này có tên Colorways cung cấp 6 bảng màu, từ màu cam có tên Abstract đến màu tím Graffiti, có thể lựa chọn màu sáng hơn hay trung tính hơn. Người dung chọn một bảng màu và giữa trên trình duyệt của họ vô thời hạn. Tuy nhiên, Firefox đang có kế hoạch gỡ bỏ các bảng màu hiện tại trong khoảng 2 tháng nữa

 

Mikal Lewis, giám đốc cấp cao của bô phận quản lý sản phẩm Firefox tại Mozilla cho biết “Tính cá nhân hóa cho các trình duyệt sẽ trở nên có giá trị hơn khi mọi người đang phải làm việc tại nhà và ít cách thể hiện bản thân hơn” “Bạn sẽ tìm thấy sự lựa chọn phù hợp với mọi tâm trạng của bạn”

 

 

Mikal Lewis cũng chia sẻ thêm “chúng tôi xác định rằng màu sắc chính là sự kết nối giữa công ngh với mọi người, thay vì lựa chọn ‘themes’ thì chúng tôi chọn ‘colorways’ để liên kết với người dùng hàng ngày.