TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

 

tầm nhìn a-Connection

Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê bất động sản thương mại tốt nhất Việt Nam.

sứ mệnh của A-Connection

 

Đối Với Khách Hàng: Uy tín, chuyên nghiệp mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, giá trị nhất. 

 

Đối với đối tác: Hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ và tôn trọng bền vững. 

 

Đối với Nhân Sự: Mang lại giá trị trong sự nghiệp, tạo môi trường làm việc tốt, đoàn kết, chia sẻ, tôn trọng. 

 

Đối với Xã Hội: Đóng góp cho xã hội lợi ích, trách nhiệm cao. 

 

giá trị cốt lõi

 

- Lấy đạo đức, uy tín, sự tôn trọng, công bằng, tri thức làm giá trị hàng đầu để làm việc. 

 

- Lấy con người là giá trị lớn nhất cho sự phát triển công ty. 

 

- Lấy tinh thần đồng đội, tôn trọng, chia sẻ, liêm chính trong việc quản trị con người. 

 

- Lấy tri thức, sáng tạo, đổi mới và nâng cao nghiệp vụ trong công việc là việc được thực hiện thường xuyên trong công ty. 

 

- Lấy sự cống hiến cho xã hội là mục tiêu cố gắng cho từng nhân sự, từ đó tạo ra niềm tin yêu đất nước và phấn đấu.

 

Có thể bạn quan tâm