ĐỊNH VỊ - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐỊNH VỊ

A-Connection Group là đơn vị phát triển chuỗi thương hiệu và cung cấp giải pháp cho thuê - cần thuê của doanh nghiệp hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

 

Giá trị cốt lõi của A-Connection

 

- Lấy đạo đức, uy tín, sự tôn trọng, công bằng, tri thức làm giá trị hàng đầu để làm việc. 

 

- Lấy con người là giá trị lớn nhất cho sự phát triển công ty. 

 

- Lấy tinh thần đồng đội, tôn trọng, chia sẻ, liêm chính trong việc quản trị con người. 

 

- Lấy tri thức, sáng tạo, đổi mới và nâng cao nghiệp vụ trong công việc là việc được thực hiện thường xuyên trong công ty. 

 

- Lấy sự cống hiến cho xã hội là mục tiêu cố gắng cho từng nhân sự, từ đó tạo ra niềm tin yêu đất nước và phấn đấu.

 

Có thể bạn quan tâm