Giới thiệu
Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành

A-Connection - nhà cung cấp giải pháp toàn diện về dịch vụ bất động sản thương mại: Tư vấn cho thuê - Tư vấn đầu tư - Quản lý tài sản, A-Connection đã và đang khẳng định vị thế

Tầm nhìn & Sứ mệnh
Tầm nhìn & Sứ mệnh

Trở thành nhà cung cấp giải pháp toàn diện về lĩnh vực bất động sản thương mại cho thuê toàn cầu Kiến tạo và cung cấp giải pháp toàn diện, đa dạng về bất động sản thương mại cho thuê

Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

Bộ quy tắc ứng xử
Bộ quy tắc ứng xử