ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 15.2.2019

Khước Từ Trách Nhiệm

Website này được điều hành bởi A-Connection.

© 2019 A-Connection, Inc. Thông tin đăng tải trên Website được lấy từ các nguồn đáng tin cậy. Chúng tôi chưa xác minh và không đảm bảo, bảo hành hoặc đại diện về mức độ chính xác của thông tin. Bất kỳ dự đoán, ý kiến, giả định hoặc ước tính nào được sử dụng chỉ là ví dụ và không đại diện cho giá trị thực ở hiện tại hoặc tương lai của tài sản. Người dùng cần xem xét thông tin một cách độc lập để không bị nhầm lẫn hoặc sai lệch về thông tin.

Chấp Nhận Các Điều Khoản

Các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản sử dụng”) ảnh hưởng tới việc bạn truy cập và sử dụng Websitenày và các ứng dụng di động có liên quan do chúng tôi cung cấp, bao gồm mọi nội dung và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang website này và / hoặc các ứng dụng (được gọi chung là là “Website”). Bằng cách sử dụng Website, bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách quyền riêng tư này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Website.

Thông Tin Về Bạn Và Lượt Truy Cập Của Bạn Vào Website

Khi sử dụng Website, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn tuân thủ Chính sách bảo mật. Chúng tôi sẽ không thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào.

Sửa Đổi Website

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật nội dung trên Website này, nhưng nội dung của nó có thể không đầy đủ hoặc cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào.

Độ Chính Xác Và Phụ Thuộc Vào Thông Tin Website

Sự phụ thuộc ở đây được hiểu là việc dùng thông tin cho mục đích nào đó. Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Website chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này và từ chối mọi trách nhiệm & trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc nào vào thông tin đó.

Website này có thể bao gồm nội dung được cung cấp bởi các bên thứ ba. Tất cả các tuyên bố và ý kiến ​​của các bên thứ ba như vậy chỉ thuộc trách nhiệm của người cung cấp các tài liệu đó và không nhất thiết là ý kiến ​​của A-CONNECTION.

Đóng Góp Của Người Dùng

Website có thể chứa hoặc cung cấp liên kết đến các trang website, mạng xã hội, kênh thông tin bên ngoài hoặc sử dụng các tính năng tương tác khác cho phép người dùng đăng nội dung hoặc tài liệu trên hoặc thông qua Website, mà chúng tôi coi là phù hợp với người truy cập website, chúng tôi không nghi ngờ cũng như xác mình về thông tin liên kết

Tất cả các Đóng góp của người dùng phải tuân thủ Tiêu chuẩn nội dung như được nêu dưới đây trong các Điều khoản sử dụng này.

Mọi đóng góp của người dùng mà bạn đăng lên Website phải không được bảo mật và không thuộc quyền sở hữu. Bằng cách cung cấp bất kỳ Đóng góp của người dùng nào trên trang web, bạn cấp cho A-CONNECTION và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (như đối tác thiết kế website,…)  và những người được cấp phép, người kế thừa tương ứng và chuyển nhượng quyền sử dụng miễn phí, không bị hạn chế, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không độc quyền và có thể chuyển nhượng và cấp phép, sao chép, sửa đổi, hiển thị, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy.

Bạn, chứ không phải A-CONNECTION, chịu trách nhiệm cho bất kỳ Đóng góp nào của người dùng mà bạn đăng trên Website.

Giám Sát Và Thi Hành

Chúng tôi có quyền:

(a) Xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ Đóng góp nào của người dùng vì bất kỳ lý do gì;

(b) Thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến bất kỳ Đóng góp nào của Người dùng mà chúng tôi thấy cần thiết hoặc phù hợp, bao gồm nếu chúng tôi cho rằng Đóng góp của Người dùng đó vi phạm Điều khoản sử dụng, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho A-CONNECTION;

(c) Tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng tài liệu do bạn đăng tải vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ;

(d) Thực hiện hành động pháp lý phù hợp, bao gồm giới thiệu cho cơ quan thực thi pháp luật, đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép của Website;

(e) Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Website vì bất kỳ lý do gì, bao gồm mọi vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết xem xét tất cả các tài liệu trước khi nó được đăng trên Website và không thể đảm bảo loại bỏ kịp thời các tài liệu không phù hợp sau khi nó được đăng.